...
Loại CSDL: Sách in; Sách điện tử
Tác giả: Nguyễn, Bảo Toàn
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2005
Số thứ tự trên kệ sách: 571.538 / T406
Mô tả vật lý: 169 tr., 27 cm
Chủ đề: Cell cultureBreeding plant
MFN: 90948
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TN340_GTC_90948 11307282 Kb (22 lượt tải) Xem toàn văn Xem preview ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất