...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Nguyễn, Bảo Toàn
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2005
Số thứ tự trên kệ sách: 571.538 / T406
Mô tả vật lý: 169 tr., 27 cm
Chủ đề: Cell culture; Breeding plant

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất