...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Nguyễn, Phú Son
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2005
Số thứ tự trên kệ sách: 338.5 / S464
Mô tả vật lý: 105 tr., 27 cm
Chủ đề: Economics of the firm
Tác giả bổ sung: Trần, Thụy Ái Đông; Huỳnh, Trường Huy

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất