...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Diệp, Thành Nguyên
Thông tin xb: Cần Thơ: Trương ĐHCT, 2005
Số thứ tự trên kệ sách: 340.597 / Ng527
Mô tả vật lý: 103 tr., 27 cm
Chủ đề: Law
Tác giả bổ sung: Phan, Trung Hiền

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất