• 1. Tiêu đề: Bộ sách giáo khoa lớp 10, 11, 12
  Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001251; Ngày yêu cầu: 30/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 2. Tiêu đề: Bộ sách giáo viên lớp 10, 11, 12
  Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001251; Ngày yêu cầu: 30/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 3. Tiêu đề: Cambridge English : Key English Test 3
  Tác giả: Cambridge; Năm xuất bản: 2010s
  Mã bạn đọc: 001968; Ngày yêu cầu: 27/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 4. Tiêu đề: Cambridge English : Key English Test 1
  Tác giả: Cambridge; Năm xuất bản: 2010s
  Mã bạn đọc: 001968; Ngày yêu cầu: 27/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 5. Tiêu đề: Cambridge English : Key English Test 2
  Tác giả: Cambridge; Năm xuất bản: 2010s
  Mã bạn đọc: 001968; Ngày yêu cầu: 27/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 6. Tiêu đề: Cambridge English : Key English Test 4
  Tác giả: Cambridge; Năm xuất bản: 2010s
  Mã bạn đọc: 001968; Ngày yêu cầu: 27/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 7. Tiêu đề: Cambridge English : Key English Test 5
  Tác giả: Cambridge; Năm xuất bản: 2010s
  Mã bạn đọc: 001968; Ngày yêu cầu: 27/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 8. Tiêu đề: Cambridge English : Key English Test 6
  Tác giả: Cambridge; Năm xuất bản: 2010s
  Mã bạn đọc: 001968; Ngày yêu cầu: 27/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 9. Tiêu đề: Cambridge English : Key English Test 7
  Tác giả: Cambridge; Năm xuất bản: 2010s
  Mã bạn đọc: 001968; Ngày yêu cầu: 27/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 10. Tiêu đề: Hackers Ielts writing
  Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 002651; Ngày yêu cầu: 26/05/2020; Trạng thái: Yêu cầu
 • 11. Tiêu đề: Hackers Ielts Speaking
  Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 002651; Ngày yêu cầu: 26/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 12. Tiêu đề: Leonador Da Vinci
  Tác giả: Isaacson; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: B1706233; Ngày yêu cầu: 24/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 13. Tiêu đề: Leonador Da Vinci
  Tác giả: Isaacson; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: B1706233; Ngày yêu cầu: 24/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 14. Tiêu đề: Giáo trình côn trùng kho vựa
  Tác giả: PGS. TS Trần Văn Hai; Năm xuất bản: 2013
  Mã bạn đọc: M3119011; Ngày yêu cầu: 20/05/2020; Trạng thái: Đã có
 • 15. Tiêu đề: The pragmatic programmer
  Tác giả: Andrew Hunt, David Thomas; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 15/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 16. Tiêu đề: Chiến lược phát triển nhân viên
  Tác giả: Glenn Elliott, Debra Corey; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 15/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 17. Tiêu đề: Tự học tiếng Anh cấp tốc qua truyện tranh
  Tác giả: The Windy; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 15/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 18. Tiêu đề: Namaskar-xin chào Ấn Độ
  Tác giả: Hồ Anh Thái; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 15/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 19. Tiêu đề: Bốn mùa cuộc sống
  Tác giả: Jim Rohn; Năm xuất bản: 2018
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 15/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 20. Tiêu đề: Triết lý cuộc đời
  Tác giả: Jim Rohn; Năm xuất bản: 2018
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 15/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 21. Tiêu đề: Những sai lầm đắt giá trong marketing
  Tác giả: Jack Trout; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 15/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 22. Tiêu đề: Đọc văn rành như giáo sư văn
  Tác giả: Thomas C. Foster; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 15/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 23. Tiêu đề: Khơi lửa sông Nile
  Tác giả: Nhi Phan, Lalita, Khoa Lê,Reni Nguyễn; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 15/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 24. Tiêu đề: The Clean Coder: A Handbook of Agile Software Craftsmanship
  Tác giả: Robert Martin; Năm xuất bản: 2008
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 15/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 25. Tiêu đề: Học nhàn mà hiệu quả
  Tác giả: /Lê Trọng Đại; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 15/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 26. Tiêu đề: Nghệ thuật diễn thuyết để thành công
  Tác giả: Jerry Weissman; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 15/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 27. Tiêu đề: Tự lập tuổi 20
  Tác giả: Cao Phi Hải; Năm xuất bản: 2018
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 15/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 28. Tiêu đề: Becoming - Chất Michelle
  Tác giả: Michelle Obama; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: B1700161; Ngày yêu cầu: 13/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 29. Tiêu đề: Các thảm họa trên thế giới
  Tác giả: Tạ Ngọc Huyền; Năm xuất bản: 20017
  Mã bạn đọc: 001835; Ngày yêu cầu: 29/04/2020; Trạng thái: Đã có
 • 30. Tiêu đề: tranh bằng nam việt sử LịchLĩ Lịch
  Tác giả: Đằng Bạch TrầnTr; Năm xuất bản: 2010
  Mã bạn đọc: B1811159; Ngày yêu cầu: 26/04/2020; Trạng thái: Đã có
 • 31. Tiêu đề: Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc trung mô máu cuống rốn người thành tế bào tiết insulin và đánh giá khả năng sản xuất insulin của tế bào biệt hóa
  Tác giả: Nguyễn Thị Phương Dung; Năm xuất bản: 2010
  Mã bạn đọc: B1707055; Ngày yêu cầu: 12/04/2020; Trạng thái: Đã có
 • 32. Tiêu đề: Stem cells in development and disease. Volume 107
  Tác giả: academic press; Năm xuất bản: 2014
  Mã bạn đọc: B1707055; Ngày yêu cầu: 12/04/2020; Trạng thái: Đã có
 • 33. Tiêu đề: Kế toán quản trị 1
  Tác giả: Nguyễn Thúy An;
  Mã bạn đọc: B1801736; Ngày yêu cầu: 16/03/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 34. Tiêu đề: Qualitative researching
  Tác giả: Jennifer Mason; Năm xuất bản: 2017
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 13/03/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 35. Tiêu đề: Nhà lãnh đạo không chức danh
  Tác giả: Robin Sharma; Năm xuất bản: 2017
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 13/03/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 36. Tiêu đề: Mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành
  Tác giả: Liêu Tri Phong; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 13/03/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 37. Tiêu đề: Thảm kịch vĩ nhân
  Tác giả: Hoàng Minh Tường; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 13/03/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 38. Tiêu đề: Messy-Sáng tạo từ sự lộn xộn
  Tác giả: Tim Harford; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 13/03/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 39. Tiêu đề: Nhà lãnh đạo không chức danh
  Tác giả: Robin Sharma; Năm xuất bản: 2017
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 13/03/2020; Trạng thái: Yêu cầu
 • 40. Tiêu đề: Mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành
  Tác giả: Liêu Tri Phong; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 13/03/2020; Trạng thái: Yêu cầu
 • 41. Tiêu đề: Messy-Sáng tạo từ sự lộn xộn
  Tác giả: Tim Harford; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 13/03/2020; Trạng thái: Yêu cầu
 • 42. Tiêu đề: Thảm kịch vĩ nhân
  Tác giả: Hoàng Minh Tường; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 13/03/2020; Trạng thái: Yêu cầu
 • 43. Tiêu đề: Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh lớp 10 môn Ngữ Văn
  Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nam,Trịnh Thị Hương, Trần Minh Hương; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 002095; Ngày yêu cầu: 10/03/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 44. Tiêu đề: Giáo trình thực vật và động vật
  Tác giả: vũ ngọc út; Năm xuất bản: 2013
  Mã bạn đọc: B1602612; Ngày yêu cầu: 10/03/2020; Trạng thái: Đã có
 • 45. Tiêu đề: tài liệu test
  Tác giả: Tác giả; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: ilibtest01; Ngày yêu cầu: 10/03/2020; Trạng thái: Yêu cầu
 • 46. Tiêu đề: Truyện dài đầu tiên và tuyển tập các truyện ngắn Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
  Tác giả: Cao xuân Mỹ;
  Mã bạn đọc: B1910848; Ngày yêu cầu: 08/03/2020; Trạng thái: Đã có
 • 47. Tiêu đề: Văn học Việt Nam- Những tác phẩm tiêu biểu truyện dài đầu tiên và tuyển tập các truyện nộgắn Nam B
  Năm xuất bản: 1998
  Mã bạn đọc: B1910848; Ngày yêu cầu: 08/03/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 48. Tiêu đề: Nhập môn KInh tế lượng : Cách tiếp cận hiện đại Tập 2
  Tác giả: Jeffrey M.Wooldridge; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001968; Ngày yêu cầu: 06/03/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 49. Tiêu đề: Kinh tế học vĩ mô
  Tác giả: Mankiw, N. Gregory; Năm xuất bản: 2016
  Mã bạn đọc: 001968; Ngày yêu cầu: 06/03/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 50. Tiêu đề: Nhập môn KInh tế lượng : Cách tiếp cận hiện đại Tập 1
  Tác giả: Jeffrey M.Wooldridge; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001968; Ngày yêu cầu: 06/03/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 51. Tiêu đề: Kỹ thuật cộng hưởng từ hạt nhân NMR. Từ thực nghiệm đến cấu trúc
  Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trâm, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Phúc Đảm; Năm xuất bản: 2018
  Mã bạn đọc: 002100; Ngày yêu cầu: 20/02/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 52. Tiêu đề: Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh
  Tác giả: Tống Mặc; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 04/02/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 53. Tiêu đề: Chó sủa nhầm cây
  Tác giả: Eric Barker; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 04/02/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 54. Tiêu đề: Hệ ý thức phong kiến và sự thất bại của nó trước các nhiệm vụ lịch sử
  Tác giả: Trần Văn Giàu; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001507; Ngày yêu cầu: 03/02/2020; Trạng thái: Đã có
 • 55. Tiêu đề: Hệ ý thức tư sản và sự bất lực của nó trước các nhiệm vụ lịch sử
  Tác giả: Trần Văn Giàu; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001507; Ngày yêu cầu: 03/02/2020; Trạng thái: Đã có
 • 56. Tiêu đề: Thành công của chủ nghĩa Mác-lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
  Tác giả: Trần Văn Giàu; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001507; Ngày yêu cầu: 03/02/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 57. Tiêu đề: đổi mới và sáng tạo: Bất đẳng thức AM_GM
  Tác giả: Lê khánh sỹ; Huỳnh Công Thái; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001507; Ngày yêu cầu: 17/01/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 58. Tiêu đề: Tài liệu đặc điểm tiểu thuyết đức phật, nàng savitri và tôi của hồ anh thái
  Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Thi; Năm xuất bản: 2013
  Mã bạn đọc: M2317023; Ngày yêu cầu: 06/01/2020; Trạng thái: Đã có
 • 59. Tiêu đề: sapiens: lược sử loài người, tái bản có chỉnh sửa
  Tác giả: Harari; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001507; Ngày yêu cầu: 02/01/2020; Trạng thái: Đang xử lý

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất