• 1. Tiêu đề: Dẫn luận ngôn ngữ học
  Tác giả: Nguyễn Thiện Giáp (chủ biên), Đoàn Thiện Thuật, Nguyễn Minh Thuyết; Năm xuất bản: 2015
  Mã bạn đọc: B1912476; Ngày yêu cầu: 15/10/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 2. Tiêu đề: Deep Learning - Cuộc Cách Mạng Học Sâu
  Tác giả: Terrence J. Sejnowski; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 002805; Ngày yêu cầu: 10/10/2019; Trạng thái: Đang xử lý
 • 3. Tiêu đề: Bank 3.0 - Tương Lai Của Ngân Hàng Trong Kỷ Nguyên Số
  Tác giả: Brett King; Năm xuất bản: 2014
  Mã bạn đọc: 002805; Ngày yêu cầu: 10/10/2019; Trạng thái: Đã có
 • 4. Tiêu đề: Phát Minh Cuối Cùng
  Tác giả: James Barrat; Năm xuất bản: 2018
  Mã bạn đọc: 002805; Ngày yêu cầu: 10/10/2019; Trạng thái: Đang xử lý
 • 5. Tiêu đề: Chạy Đua Với Robot
  Tác giả: Joseph E. Aoun; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 002805; Ngày yêu cầu: 10/10/2019; Trạng thái: Đang xử lý
 • 6. Tiêu đề: The Routledge Handbook of Metaphor and Language
  Tác giả: Elena Semino, Zsófia Demjén; Năm xuất bản: 2016
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 30/09/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 7. Tiêu đề: Metaphor in Discourse-từ yêu cầu Đỗ Xuân Hải
  Tác giả: Elena Semino; Năm xuất bản: 2008
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 30/09/2019; Trạng thái: Đang xử lý
 • 8. Tiêu đề: Test1-n
  Tác giả: Trải nghiệm; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001507; Ngày yêu cầu: 21/09/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 9. Tiêu đề: Thử 1
  Tác giả: Test; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001507; Ngày yêu cầu: 19/09/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 10. Tiêu đề: Tài liệu ilib 01
  Tác giả: tester; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: ilibtest01; Ngày yêu cầu: 18/09/2019; Trạng thái: Đã có
 • 11. Tiêu đề: Thử lại
  Tác giả: test; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001507; Ngày yêu cầu: 17/09/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 12. Tiêu đề: Huyền thoại mẹ
  Tác giả: test; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001507; Ngày yêu cầu: 17/09/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 13. Tiêu đề: Giáo trình cấu trúc đại số
  Tác giả: Lê Phương Thảo - Nguyễn Hoàng Xinh; Năm xuất bản: 201515
  Mã bạn đọc: B1800220; Ngày yêu cầu: 26/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 14. Tiêu đề: khảo sát đường dây cáp ngầm trung thế 22kv
  Tác giả: Phạm Hữu Lọi; Năm xuất bản: 2014
  Mã bạn đọc: B1610259; Ngày yêu cầu: 21/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 15. Tiêu đề: khảo sát đường dây cáp ngầm trung thế 22kv
  Tác giả: Phạm Hữu Lọi; Năm xuất bản: 2014
  Mã bạn đọc: B1610259; Ngày yêu cầu: 21/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 16. Tiêu đề: cây vàng
  Tác giả: nguyễn b; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 20/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 17. Tiêu đề: cây đỏ
  Tác giả: nguyễn a; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 20/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 18. Tiêu đề: test lan 5
  Tác giả: test lan 5; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 002673; Ngày yêu cầu: 20/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 19. Tiêu đề: Test lan 4
  Tác giả: test lan; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 002673; Ngày yêu cầu: 20/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 20. Tiêu đề: cây xanh lá đỏ
  Tác giả: nguyễn B; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 20/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 21. Tiêu đề: test lần 2
  Tác giả: test; Năm xuất bản: test
  Mã bạn đọc: 002673; Ngày yêu cầu: 20/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 22. Tiêu đề: test lần 2
  Tác giả: test; Năm xuất bản: test
  Mã bạn đọc: 002673; Ngày yêu cầu: 20/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 23. Tiêu đề: test
  Tác giả: test; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 002673; Ngày yêu cầu: 20/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 24. Tiêu đề: cây xanh lá đỏ
  Tác giả: nguyễn B; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 20/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 25. Tiêu đề: test lần 3
  Tác giả: test; Năm xuất bản: 2012
  Mã bạn đọc: 002673; Ngày yêu cầu: 20/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 26. Tiêu đề: test lần 3
  Tác giả: test; Năm xuất bản: 2012
  Mã bạn đọc: 002673; Ngày yêu cầu: 20/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 27. Tiêu đề: hoa vàng trên cỏ xanh
  Tác giả: Nguyễn A; Năm xuất bản: 2018
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 20/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 28. Tiêu đề: hoa vàng trên cỏ xanh
  Tác giả: Nguyễn A; Năm xuất bản: 2018
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 20/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 29. Tiêu đề: test lần 3
  Tác giả: test; Năm xuất bản: 2012
  Mã bạn đọc: 002673; Ngày yêu cầu: 20/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 30. Tiêu đề: Bank Marketing: A Strategic Approach to Management Using 7PsPaperback
  Tác giả: Smajlović Ermina; Năm xuất bản: 2015
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 19/08/2019; Trạng thái: Đang xử lý
 • 31. Tiêu đề: Management across Cultures: Developing Global Competencies
  Tác giả: Richard M. Steers; Năm xuất bản: 2016
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 19/08/2019; Trạng thái: Đang xử lý
 • 32. Tiêu đề: Management across Cultures: Developing Global Competencies
  Tác giả: Richard M. Steers; Năm xuất bản: 2016
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 19/08/2019; Trạng thái: Đang xử lý
 • 33. Tiêu đề: Bank Marketing: A Strategic Approach to Management Using 7PsPaperback
  Tác giả: Smajlović Ermina; Năm xuất bản: 2015
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 19/08/2019; Trạng thái: Đang xử lý
 • 34. Tiêu đề: Giáo Trình Cơ Sở Matlab Ứng Dụng Tập II: Giáo Trình Dùng Cho Chuyên Ngành Điện
  Tác giả: Trần Quang Khánh; Năm xuất bản: 01-2013
  Mã bạn đọc: B1806744; Ngày yêu cầu: 17/08/2019; Trạng thái: Đang xử lý
 • 35. Tiêu đề: văn hóa dân gian Việt Nam- Phượng
  Tác giả: Nguyễn Chí Bền; Năm xuất bản: 2000
  Mã bạn đọc: 001835; Ngày yêu cầu: 15/08/2019; Trạng thái: Đang xử lý
 • 36. Tiêu đề: ALA Glossary of Library and Information Science (Fourth edition)
  Tác giả: Michael Levine -Clark and Toni M.Carter; Năm xuất bản: 2013
  Mã bạn đọc: 000819; Ngày yêu cầu: 13/08/2019; Trạng thái: Đang xử lý
 • 37. Tiêu đề: Thư viện học đại cương
  Tác giả: Nguyễn Tấn; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001251; Ngày yêu cầu: 06/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 38. Tiêu đề: Thông tin học
  Tác giả: Nguyễn Hoàng; Năm xuất bản: 2018
  Mã bạn đọc: 001251; Ngày yêu cầu: 06/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
  Thông tin trả lời: test luôn hả
 • 39. Tiêu đề: Toán học cao cấp
  Tác giả: Nguyễn A; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001251; Ngày yêu cầu: 06/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
  Thông tin trả lời: test
 • 40. Tiêu đề: Được học: sách dịch
  Tác giả: Tara westover; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001507; Ngày yêu cầu: 02/08/2019; Trạng thái: Đang xử lý
 • 41. Tiêu đề: Được học: sách dịch
  Tác giả: Tara westover; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001507; Ngày yêu cầu: 02/08/2019; Trạng thái: Đang xử lý
 • 42. Tiêu đề: Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp Nam Bộ qua tài liệu địa bạ triều Nguyễn: Nghiên cứu huyện Hà Châu - tỉnh Hà Tiên
  Tác giả: Bùi Hoàng Tân; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001251; Ngày yêu cầu: 01/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 43. Tiêu đề: Sách chuyên khảo - Nguyên lý Marketing
  Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thảo; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001251; Ngày yêu cầu: 01/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 44. Tiêu đề: Hệ thống kiến thức Sinh học 12 - Cơ bản
  Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng - CN. Võ Văn Vũ; Năm xuất bản: 2018
  Mã bạn đọc: 001251; Ngày yêu cầu: 01/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 45. Tiêu đề: Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp Nam Bộ qua tài liệu địa bạ triều Nguyễn: Nghiên cứu huyện Hà Châu - tỉnh Hà Tiên
  Tác giả: Bùi Hoàng Tân; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001251; Ngày yêu cầu: 01/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 46. Tiêu đề: Sách chuyên khảo - Nguyên lý Marketing
  Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thảo; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001251; Ngày yêu cầu: 01/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 47. Tiêu đề: Hệ thống kiến thức Sinh học 12 - Cơ bản
  Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng - CN. Võ Văn Vũ; Năm xuất bản: 2018
  Mã bạn đọc: 001251; Ngày yêu cầu: 01/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 48. Tiêu đề: Thương nhớ 12
  Tác giả: Vũ Bằng; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001843; Ngày yêu cầu: 05/07/2019; Trạng thái: Đang xử lý
  Thông tin trả lời: đã sẵn sàng phục vụ
 • 49. Tiêu đề: báo chí truyèn hình tập 2
  Tác giả: X.L. Xvích, Cudơnhetxốp, G.V; Năm xuất bản: 10/2004
  Mã bạn đọc: B1601640; Ngày yêu cầu: 25/06/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 50. Tiêu đề: Land Subsidence in the San Joaquin Valley, California, as of 1980
  Tác giả: R. L. IRELAND, J. E POLAND, and E S. RILEY; Năm xuất bản: 1984
  Mã bạn đọc: B1506017; Ngày yêu cầu: 25/06/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 51. Tiêu đề: Cây công nghiệp dài ngày
  Tác giả: Nguyễn Bảo Vệ; Năm xuất bản: 2011
  Mã bạn đọc: M0117027; Ngày yêu cầu: 06/06/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 52. Tiêu đề: Sáu mươi ngọn nến
  Tác giả: Vladimia Tenrdyakov; Năm xuất bản: 1986
  Mã bạn đọc: B1600997; Ngày yêu cầu: 25/05/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 53. Tiêu đề: giáo trình nguyên lý kế toán
  Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: B1510713; Ngày yêu cầu: 18/05/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 54. Tiêu đề: giáo trình nguyên lý kế toán
  Tác giả: nguyễn hữu đặng - trần quốc dũng - đàm thị phong ba - phan thị ánh nguyệt; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: B1510713; Ngày yêu cầu: 16/05/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 55. Tiêu đề: Khoa Test 080519
  Tác giả: Khoa; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 002719; Ngày yêu cầu: 08/05/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 56. Tiêu đề: Tuyển tập văn học
  Năm xuất bản: 2010
  Mã bạn đọc: ilibtest01; Ngày yêu cầu: 07/05/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 57. Tiêu đề: Pháp luật Việt Nam về bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng trong thương mại điện tử
  Tác giả: Nguyễn Việt Hà; Năm xuất bản: 2016
  Mã bạn đọc: M3417013; Ngày yêu cầu: 21/04/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 58. Tiêu đề: Phượng - Đặt thử
  Tác giả: Vũ Bằng; Năm xuất bản: 2013
  Mã bạn đọc: 001835; Ngày yêu cầu: 14/03/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 59. Tiêu đề: Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering
  Tác giả: Glendinning, Eric H; Năm xuất bản: 2001
  Mã bạn đọc: B1709125; Ngày yêu cầu: 13/03/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 60. Tiêu đề: Khoa Test- Những bà mẹ của người nổi tiếng
  Tác giả: Trương Lương Khoa; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 002719; Ngày yêu cầu: 13/03/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 61. Tiêu đề: phân tích mức độ đáp ứng nhu cầu vay vốn của học sinh, sinh viên tại ngân hàng chính sách xã hội thành phố Cần Thơ
  Tác giả: Lăng, Chánh Huệ Thảo; Năm xuất bản: 2011
  Mã bạn đọc: B1608807; Ngày yêu cầu: 13/03/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 62. Tiêu đề: basic reading skill hanbook
  Tác giả: harvey s.wiener charles bazerman; Năm xuất bản: 2006
  Mã bạn đọc: C1800024; Ngày yêu cầu: 11/02/2019; Trạng thái: Đang xử lý
  Thông tin trả lời: Đang chờ báo giá của nhà cung cấp
 • 63. Tiêu đề: Phương pháp nghiên cứu và viết đề cương nghiên cứu
  Tác giả: VõThị Thanh Lộc;
  Mã bạn đọc: B1502451; Ngày yêu cầu: 19/01/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 64. Tiêu đề: Kiểm tra ilib
  Tác giả: Pha; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 002719; Ngày yêu cầu: 18/01/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 65. Tiêu đề: Phương pháp giải bài toán hóa học hữu cơ
  Tác giả: Trần Thạch Văn; Năm xuất bản: 2003
  Mã bạn đọc: B1700320; Ngày yêu cầu: 09/01/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 66. Tiêu đề: Giáo trình sinh học tế bào
  Tác giả: PGS.TS Nguyễn Như Hiền; Năm xuất bản: 2006
  Mã bạn đọc: B1703326; Ngày yêu cầu: 07/01/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 67. Tiêu đề: Meaning in Language
  Tác giả: Alan Cruse; Năm xuất bản: 2000
  Mã bạn đọc: B1410166; Ngày yêu cầu: 03/01/2019; Trạng thái: Yêu cầu

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất