• 1. Tiêu đề: Phượng - Đặt thử
  Tác giả: Vũ Bằng; Năm xuất bản: 2013
  Mã bạn đọc: 001835; Ngày yêu cầu: 14/03/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 2. Tiêu đề: phân tích mức độ đáp ứng nhu cầu vay vốn của học sinh, sinh viên tại ngân hàng chính sách xã hội thành phố Cần Thơ
  Tác giả: Lăng, Chánh Huệ Thảo; Năm xuất bản: 2011
  Mã bạn đọc: B1608807; Ngày yêu cầu: 13/03/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 3. Tiêu đề: Khoa Test- Những bà mẹ của người nổi tiếng
  Tác giả: Trương Lương Khoa; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 002719; Ngày yêu cầu: 13/03/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 4. Tiêu đề: Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering
  Tác giả: Glendinning, Eric H; Năm xuất bản: 2001
  Mã bạn đọc: B1709125; Ngày yêu cầu: 13/03/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 5. Tiêu đề: basic reading skill hanbook
  Tác giả: harvey s.wiener charles bazerman; Năm xuất bản: 2006
  Mã bạn đọc: C1800024; Ngày yêu cầu: 11/02/2019; Trạng thái: Đang xử lý
  Thông tin trả lời: Đang chờ báo giá của nhà cung cấp
 • 6. Tiêu đề: Phương pháp nghiên cứu và viết đề cương nghiên cứu
  Tác giả: VõThị Thanh Lộc;
  Mã bạn đọc: B1502451; Ngày yêu cầu: 19/01/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 7. Tiêu đề: Kiểm tra ilib
  Tác giả: Pha; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 002719; Ngày yêu cầu: 18/01/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 8. Tiêu đề: Phương pháp giải bài toán hóa học hữu cơ
  Tác giả: Trần Thạch Văn; Năm xuất bản: 2003
  Mã bạn đọc: B1700320; Ngày yêu cầu: 09/01/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 9. Tiêu đề: Giáo trình sinh học tế bào
  Tác giả: PGS.TS Nguyễn Như Hiền; Năm xuất bản: 2006
  Mã bạn đọc: B1703326; Ngày yêu cầu: 07/01/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 10. Tiêu đề: Meaning in Language
  Tác giả: Alan Cruse; Năm xuất bản: 2000
  Mã bạn đọc: B1410166; Ngày yêu cầu: 03/01/2019; Trạng thái: Yêu cầu

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất