Tài liệu theo nhóm và sản phẩm thông tin

Chọn và tra cứu tài liệu theo các danh mục sau

Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh về tác gia và tác phẩm / Nguyễn Như Ý (Chủ biên) ; Chu Huy (Giới thiệu và tuyển chọn)

cantholrc Trước mắt chúng ta là bộ tư liệu văn học khá đồ sộ về các tác giả tiêu biểu của lịch sử văn học Việt Nam. Trong lịch sử phát triển của văn hóa dân tộc, so với nhiều ngành nghệ thuật khác, văn học là nhân tố trội và có một vị trí quan trọng. Theo dòng lịch sử, tác phẩm văn chương luôn chịu thử... Xem chi tiết

Vùng đất Nam Bộ quá trình hình thành và phát triển ; Tập 2 / Phan Huy Lê (chủ biên)

cantholrc Ở tập 2 này nói về đặc trưng tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa của cộng đồng cư dân Nam bộ; Thiết chế quản lý ở xã hội Nam bộ; Tộc người và quan hệ tộc người ở Nam bộ; Nam bộ trong tiến trình Việt Nam hội nhập khu vực và thế giới; Nam bộ, một không gian lịch sử – Văn hóa đa dạng và năng... Xem chi tiết

Giáo trình di truyền quần thể thủy sinh vật

Giáo trình cung cấp những khái niệm cơ bản trong di truyền quần thể, những quá trình di truyền tiến hoá xảy ra bên trong quần thể và dưới tác động của các yếu tố bên ngoài, đồng thời đề cập đến những ảnh hưởng của quá trình này đến sự tồn tại và phát triển của quần thể thuỷ sinh vật. Xem chi tiết

Trí tuệ kinh doanh của người Nhật = Nhật Bản nhân kinh thương trí tuệ

Nội dung sách giúp độc giả hiểu được quan niệm, triết lý và đạo đức kinh doanh của người Nhật, qua đó lý giải nguyên nhân dẫn đến thành công vượt trội của họ trên thương trường. Xem chi tiết

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất