• Tóm tắt:   Trước mắt chúng ta là bộ tư liệu văn học khá đồ sộ về các tác giả tiêu biểu của lịch sử văn học Việt Nam. Trong lịch sử phát triển của văn hóa dân tộc, so với nhiều ngành nghệ thuật khác, văn học là nhân tố trội và có một vị trí quan trọng. Theo dòng lịch sử, tác phẩm văn chương luôn chịu thử thách, chọn lọc khắc nghiệt của thời gian và nhiều tác phẩm rơi vào quên lãng. Dường như ngược với quy luật ấy, những tác giả và tác phẩm tiêu biểu lại không ngừng được bàn luận qua các thời kỳ lịch sử…

    Mô tả:   Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh về tác gia và tác phẩm / Nguyễn Như Ý (Chủ biên) ; Chu Huy (Giới thiệu và tuyển chọn).- Đà Nẵng: Giáo Dục, 2007.- 1159 tr. ; minh họa, 24 cm.- 895.92209/ Y600

    Số tìm sách trên kệ:   895.92209/ Y600

    Nơi lưu trữ:   tầng 2 TTHL

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất