• Tóm tắt:   Ở tập 2 này nói về đặc trưng tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa của cộng đồng cư dân Nam bộ; Thiết chế quản lý ở xã hội Nam bộ; Tộc người và quan hệ tộc người ở Nam bộ; Nam bộ trong tiến trình Việt Nam hội nhập khu vực và thế giới; Nam bộ, một không gian lịch sử – Văn hóa đa dạng và năng động. Nam bộ là đồng bằng lớn ở Việt Nam, với tổng diện tích 64.000 km2. Xét về nhiều phương diện hiện nay cũng như trong tương lai lâu dài…

    Mô tả:   Vùng đất Nam Bộ quá trình hình thành và phát triển- Tập 2 / Phan Huy Lê (chủ biên).- Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật, 2017.- 619 tr., 24 cm, 9786045724910.- 915.97/ L250/T.2

    Số tìm sách trên kệ:   915.97/ L250/T.2

    Nơi lưu trữ:   tầng 2 TTHL

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất