• Giáo trình di truyền quần thể thủy sinh vật

    Tóm tắt:   Giáo trình cung cấp những khái niệm cơ bản trong di truyền quần thể, những quá trình di truyền tiến hoá xảy ra bên trong quần thể và dưới tác động của các yếu tố bên ngoài, đồng thời đề cập đến những ảnh hưởng của quá trình này đến sự tồn tại và phát triển của quần thể thuỷ sinh vật.

    Mô tả:   Giáo trình di truyền quần thể thủy sinh vật / Dương Thúy Yên, Hà Phước Hùng.- Hà Nội: Nông nghiệp, 2015.- 144 tr. ; minh hoạ, 24 cm, 9786046020349.- 576.5/ Y603

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất